banner
1 school, 2 locaties

Het Samenspel is in augustus 2011 ontstaan uit een fusie van de Waterlandschool en de Flevoschool. Sindsdien kent onze school twee locaties: op het Leeuwardenplein (locatie noord) en op de Amsterdamweg (locatie midden). De gebouwen bevinden zich op ca. 5 minuten lopen van elkaar. In principe willen we op beide locaties lesgeven aan de groepen 1 tot en met 8. In het geval dat een verandering van locatie binnen de groepen wordt overwogen, zal er overleg plaatsvinden met de ouders. Wij zullen u daar tijdig over informeren.

Ouders die hun kind op Het Samenspel willen inschrijven, mogen bij de aanmelding een voorkeur voor een locatie opgeven.