banner
Informatie-uitwisseling tussen school en ouders

De weekbrief: uw kind op school en thuis 

De motivatie van de kinderen wordt vergroot door interesse en betrokkenheid van ouders bij de school. De relatie tussen u en de school is ook van belang voor het leren van uw kind. Daarom krijgen alle kinderen aan het eind van de week een weekbrief mee naar huis. Het kind en de leerkracht hebben er beiden hun commentaar over de afgelopen week in geschreven. Het is de bedoeling dat ouders dit lezen en er een reactie bij schrijven. Op maandag nemen de kinderen deze weekbrief dan weer mee naar school. De leerkrachten lezen het commentaar van de ouders en blijven zo min of meer betrokken bij wat er thuis gebeurt. 

Samenspraak

De Samenspraak is de nieuwsbrief van de school en verschijnt elke twee a drie weken verschijnt. In de Samenspraak worden allerlei belangrijke zaken die zich de afgelopen periode hebben afgespeeld en die de komende periode op stapel staan, aan de ouders meegedeeld. Uw kind krijgt de Samenspraak mee naar huis maar wij plaatsen de Samenspraak ook altijd op onze websitede.

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar, meestal medio september, houden wij een informatieavond voor de groepen 1 t/m 8. U wordt dan uitgenodigd om met de leerkracht van uw kind nader kennis te maken. Op deze avond wordt er in de groep van uw kind verteld hoe wij op school werken en op welke wijze wij omgaan met kinderen. Voor groep 8 wordt een aparte informatieavond over het voortgezet onderwijs gehouden.

Rapportage

U wordt drie keer per jaar geïnformeerd over de vorderingen van uw kind. In november wordt u uitgenodigd voor een gesprek zonder rapport. Hierbij staat vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind centraal. In februari en juni krijgt u een geschreven rapport. De ouders krijgen na ontvangst van het rapport de gelegenheid om in een 10- minutengesprek met de leerkracht over hun kind en het rapport te praten. Mocht deze tijd te kort zijn, dan wordt een  vervolgafspraak gemaakt.

right_image

Contact ouders en school

  • Social Schools: via deze app krijgt u alle informatie van de groep en de directie toegestuurd
  • De informatieavond: informatie over het nieuwe schooljaar.
  • Rapportage: gesprekken met ouders en het rapport.