banner
informatie voor als u uw kind bij ons wilt inschrijven

Bent u geintersseerd in onze school en wilt u uw kind inschrijven? Dan vragen wij u om eerst een afspraak te maken met de directeur of met de schoolcoördinator van de locatie van uw keuze. 

U kunt bij de inschrijving een voorkeur opgeven voor een locatie: locatie noord of locatie midden. 

Contactpersonen

Locatie Noord
Paul Defourny (directeur) en Martin van der Gulik (
schoolcoördinator)
Tel: 036-5330514

Locatie Midden 
Paul Defourny (directeur) en Fred Aangeenbrug (
schoolcoördinator)
Tel: 036-5346292 

Aannamebeleid

Vanuit onze kijk op kinderen is het ons streven om zoveel mogelijk kinderen bij ons op school een eigen plek te geven. Er zijn echter wel grenzen aan ons aannamebeleid. Kinderen met te beperkt vermogen om (zelfstandig) te leren of kinderen met een ernstige medische of fysieke beperking kunnen we niet altijd plaatsen. Kinderen die onderzocht worden of op de wachtlijst staan voor het Speciaal Basisonderwijs of het Speciaal Onderwijs kunnen wij alleen (tijdelijk) plaatsen als er sprake is van een verhuizing. Adviezen van de vorige school worden overgenomen.