banner
onderwijs dat aansluit bij uw kind

Adaptieve school

Onder een adaptieve school wordt een school verstaan die in staat is om alle kinderen op het  juiste niveau en op de juiste wijze te begeleiden. Eén van de belangrijkste aandachtspunten is het zorgen voor verschillende instructiemomenten. Hierdoor kan er voor alle kinderen tijd worden vrijgemaakt om een goede uitleg te geven. Als de leerkracht lesgeeft aan een kleine instructiegroep zullen, de overige leerlingen zelfstandig werken. De kinderen blijven wat betreft de basisinstructie bij elkaar, maar daarnaast krijgt het ene kind meer of moeilijker werk en het ander wat minder of gemakkelijker.

Passend onderwijs

Wij streven ernaar om elk kind op onze school een eigen plek te geven. Het Samenspel is niet alleen in staat om kinderen met leerachterstanden goed te begeleiden. Ook het meergbegaafde kind kan bij ons goed terecht. De leerkracht houdt hier in de klas rekening mee.

Op wijkniveau bundelen wij onze kennis en krachten met de andere basisscholen uit Stedenwijk. Gezamenlijk proberen we zoveel mogelijk kinderen onderwijs te  laten volgen in hun eigen wijk. De gezamenlijke scholen kennen een zorgteam waarin onderlinge kennis wordt uitgewisseld. Ook de jeugdarts, de maatschappelijk werkster, medewerker bureau jeugdzorg en een psycholoog van de Stichting Leerlingzorg Almere maken deel uit van dit zorgteam.