banner
omgaan met elkaar

Wij zien veiligheid, eerlijkheid en vertrouwen als grote waarden in de opvoeding. Veiligheid is een voorwaarde voor kinderen om te kunnen leren. Een voorwaarde om goed met anderen om te gaan is dat je vertrouwen in elkaar hebt. Hierbij hoort ook dat we eerlijk zijn naar elkaar. Kinderen onderling, maar zeker ook leerkrachten en kinderen samen. Om dit te realiseren werken we onder andere met de methode Leefstijl, een methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling. 

Respect tonen voor elkaar, op een prettige manier met elkaar omgaan, het kunnen oplossen van conflicten en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, zijn belangrijke aspecten om op te groeien als een gelukkig mens. Deze aspecten komen wekelijks aan bod in de Leefstijl-lessen en vormen de basis van de omgang tussen leerkracht en leerling en natuurlijk ook tussen de leerlingen onderling.

Een van de onderdelen is ook, dat wij jaarlijks met u het welbevinden van uw kind bespreken.