banner
waarom een sportactieve basisschool?

Waarom is sport zo belangrijk?

Het Samenspel is om veel redenen een sportactieve basisschool. Waarom? Sport is belangrijk om:

- beter in je vel te zitten

- lol te hebben

- samen te presteren

- met elkaar te leren omgaan

- te leren met je emoties om te gaan

- op de ideale vrije tijd te besteden

- te leren omgaan met winst, verlies

- te leren doorzetten

- te combineren met gezonde voeding

Wat is een sportactieve basisschool?

Uit bovenstaand rijtje kun je opmaken dat wij sport op Het Samenspel heel belangrijk vinden. Omdat wij dat graag aan de buitenwereld willen laten zien, hebben we via het NOC / NSF het certificaat van sportactieve basisschool aangevraagd en gekregen. Dat houdt in dat we hebben kunnen aantonen dat er bij ons op school een ruim aanbod is in sport- en bewegingsactiviteiten. Activiteiten die talentvolle en minder talentvolle leerlingen in beweging brengt. 

Wat houdt dat nu in de praktijk van alledag in:

- Alle groepen, dus ook de kleuters, krijgen gymles van een vakleerkracht gymnastiek.

- De gymleerkacht geeft motorische remedial teaching. Dat houdt in dat hij beoordeelt of kinderen problemen hebben met bewegen. Zo nodig doet hij extra oefeningen met de kinderen.

- In de klassen wordt extra aandacht besteed aan goede voeding en de relatie tussen voeding en bewegen.

- We nemen aan meerdere sporttoernooien deel. Onder andere voetbal, handbal en korfbal.

- Omniword basketbal en volleybal geven clinics.

- Jaarlijks komt er een gehandicapte topsporter die vertelt over hoe hij/zij de sport beleeft.

right_image

Jeugdsportfonds

Wilt dat uw kind ook buiten school om gaat sporten, maar is dat eigenlijk te duur voor u? Kijk dan eens op de website van het Jeugdsportfonds of kom even langs bij Paul (directeur) of Maurice (vakleerkracht gymnastiek). Het Jeugdsportfonds kan u bij de betaling ondersteunen.