banner
brede school stedenwijk

Basisschool Het Samenspel is onderdeel van de Brede School Stedenwijk

De Brede School Stedenwijk is een samenwerkingsverband met als belangrijkste partners:

  • Basisschool Het Samenspel

  • Activiteitencentrum Stedenpunt

  • Peuterspeelzaal Pierewiet

  • Playground Stedenwijk

Dagarrangementen

In de praktijk van alledag ziet u de samenwerking vooral terug in de dagarrangementen en de naschoolse activiteiten die we uitvoeren in Stedenpunt. U kunt uw kind al om 07.30 uur brengen bij het Stedenpunt. Het kan daar dan een ontbijtje krijgen. Medewerkers van het Stedenpunt brengen uw kind dan naar het Samenspel. Tussen de middag kan uw kind op school overblijven en na schooltijd wordt het weer opgehaald door medewerkers van Stedenpunt. U kunt uw kind dan desgewenst tot 18.30 uur weer ophalen.

Naschoolse activiteiten

Na schooltijd zijn er activiteiten op het Stedenpunt. Streven is om de kinderen in contact te brengen met zoveel mogelijk cultuuruitingen. Het versterken van de sociale  competentie is een belangrijk doel. Ondersteunend hieraan wordt ook binnen de dagarrangementen en de naschoolse activiteiten gewerkt vanuit de principes van de methode Leefstijl. Schilderen, dansen en koken zijn terugkerende activiteiten. Drama en muziekvoorstellingen worden, als project, onder schooltijd als les en na schooltijd als workshop gegeven.

Playground Clarence Seedorf

Vanuit de Brede School Stedenwijk worden er praktisch elke dag activiteiten georganiseerd door de professionele medewerkers. Voetballen, tennissen, tafeltennissen en basketballen kunt u overigens ook in het weekend doen met uw kind samen.  

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de Brede School Stedenpunt dan kunt u terecht bij de directeur van de basisschool en bij de coördinatrice van het Stedenpunt (036 -  5330195).

right_image

Voordelen van de brede school:

  • Vanaf 07.00 uur starten we de voorschoolse activiteiten met een lekker ontbijt. 
  • De naschoolse activiteiten eindigen om 19.00 uur. 
  • Voor- en naschools: alles in de hand van 1 organisatie.
  • Als de school vrij is, dan is er natuurlijk het dagarrangement.
  • Betaalbaar, leuk en veilig.