banner
Ouders en school werken samen

De MR is een wettelijk orgaan en bestaat uit ouders en leerkrachten. Voor de school en de kinderen is het van grote betekenis dat ouders en verzorgers een bijdrage kunnen leveren.

De MR verleent advies en instemming aan voorstellen van de directie. Hierbij ziet de MR er op toe dat er binnen de grenzen wordt gebleven van het beleid van de school zelf, het bestuur en de overheid. Daarnaast bewaakt de MR of men zich ook aan het vastgestelde beleid houdt. De vergaderingen van de MR zijn 1 keer per 6 weken en openbaar. U kunt deze bijwonen.

Meer weten over de MR?

Indien u meer wilt weten over de MR kunt u terecht bij de directeur van de school.

U kunt voor een telefoonnummer van de voorzitter ook even in de adressenlijst van de schoolgids kijken.

right_image

Medezeggenschapsraad:

Inspraak hebben in het beleid van de school.

De medezeggenschapsraad bestaat uit: klik hier