banner
Hoe waarborgen wij de kwaliteit op onze school?

Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs garanderen we op de eerste plaats door consequent ons eigen handelen en de prestaties van de kinderen op vaste momenten  te evalueren. Hierdoor kunnen we reageren op opvallende zaken op zowel leerling-,  groeps- en schoolniveau.

Naast de methodegebonden toetsten gebruiken we de toetsen van het leerlingvolgsysteem van het Cito. De interne begeleiders houden de vinger aan de pols. Samen met de directie bezoeken zij geregeld de groepen zodat de leerkrachten kunnen worden ondersteund bij het invoeren van nieuwe ontwikkelingen en het op peil houden van het huidige niveau. 

Onze externe contacten, met bijvoorbeeld Stichting gewoon Anders en onze partners binnen het zorgteam, verwachten van ons kwaliteit op hoog niveau. Dit heeft een zelfcorrigerende werking en verhoogt de kwaliteit van het werk.

Tevredenheidsonderzoek

Tweejaarlijks houden we een tevredenheidsonderzoek onder de ouders, de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 en de leerkrachten. Er worden vragen gesteld over vrijwel alle onderwerpen die betrekking hebben op de school. De opmerkingen worden verwerkt in een plan van aanpak. We zijn er blij mee dat de afgelopen jaren de ouders en kinderen de school een 7,5 of hoger hebben gegeven.

Inspectierapport

Op beide locaties heeft de Inspectie voor het Basisonderwijs een bezoek gebracht en alle aspecten van het onderwijs tegen het licht gehouden. De Onderwijsinspectie is tevreden over onze school en heeft beide locaties het zogenoemde basisarrangement heeft gegeven. De betekent dat de inhoud en de organisatie van het onderwijs en de zorg op orde zijn. De inspectie voert dan ook geen extra controle uit op de school. U kunt het Inspectierapport vinden op de website van de Onderwijsinspectie.

Interne audit

Eens in de vier jaar wordt er op de school een interne audit afgenomen. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Almeerse Scholen Groep. Hierbij worden precies dezelfde aandachtspunten bekeken als de onderwijsinspectie.