banner
Onze school in een notendop

Het Samenspel is een school waar presteren een belangrijke plaats inneemt. Behalve aan rekenen en taal, besteden we veel aandacht aan de creatieve vakken.

Het Samenspel is een Brede School. U kunt uw kind om 07.30 uur brengen en, als u dat wilt, om 18.00 uur halen. Wij bieden uw kind in samenwerking met het activiteitencentrum Stedenpunt een dagarrangement aan met een voor- en naschools programma.

Het Samenspel is een sportactieve basisschool. Alle groepen 3 t/m 8 krijgen minimaal 1 keer per week gymles van een vakleerkracht lichamelijke oefening. Uiteraard nemen we aan verscheidene sporttoernooien deel. Het omgaan met winst en verlies en leren dat je met doorzetten veel kan bereiken, vinden wij van belang.

Het Samenspel heeft van de Inspecteur voor het Basisonderwijs een basisarrangement gekregen. Dit wil zeggen dat de onderwijsinspectie tevreden is over het onderwijs op het Samenspel.

right_image

School van peuter tot puber.

De peuters horen er bij! We hebben nu ruim 3 jaar een intensieve samenwerking met de peuterspeelzaal Kiekeboe ( voorheen Pierewiet). We  werken aan een doorlopende ontwikkelingslijn van de peuterspeelzaal naar eind groep 8. De overdracht voor de kinderen die naar het Samenspel gaan, gebeurt net als alle kinderen die overgaan naar een volgende groep op het Samenspel. De resulaten worden zichtbaar en  we zijn heel tevreden. We zijn er zeker van dat we op de goede weg zijn!