banner
Plezier hebben op school

Op Het Samenspel  heerst een voor kinderen, leerkrachten en ouders open en gezellige sfeer, waarin ieder kind een veilige plek in de groep kan vinden. Respect voor elkaar, acceptatie van verschillen en op een prettige manier met elkaar omgaan, zijn belangrijke onderdelen van ons onderwijs. Ook  wordt er aandacht besteed aan het oplossen van conflicten. 

Wij willen graag dat uw kind thuis komt en op uw vraag hoe het op school was, antwoordt: "De week was leuk!". Dan heeft uw kind zich veilig en geborgen gevoeld en is er een basis geweest om te leren.

Als basisschool vinden wij het erg belangrijk om de kinderen te leren omgaan met winnen en verliezen.