banner
Uitgangspunten voor ons onderwijs

Op Het Samenspel gaan wij ervan uit dat de kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving. Wij bereiden hen zo goed mogelijk voor om hierin een positieve rol te kunnen vervullen. Belangrijke zaken vinden wij:

  1. elkaar tolereren
  2. in staat zijn eigen keuzes te maken
  3. elk kind moet zich gekend weten
  4. leven doe je samen met anderen
  5. verantwoordelijkheid dragen voor je eigen doen en laten
  6. vrij zijn je eigen geloofsovertuiging aan te hangen
  7. respect hebben en tonen voor een ander
  8. we streven er naar ieder kind gelijke kansen te geven

Intelligentie kun je op verschillende manieren bekijken

Wij gaan er vanuit dat leren het beste verloopt als men de sterke kanten van iemand gebruikt. Het ene kind is taalkundig het sterkst en het ander juist rekenkundig erg vaardig. Weer een ander is erg muzikaal, of kan heel goed met anderen omgaan. Wij gaan op zoek naar de sterke kanten van uw kind en zullen proberen deze in ons onderwijs bewust aan bod laten komen. Voor u als ouder zal onze visie op verschillende soorten intelligenties het meest herkenbaar zijn bij thema’s die we op school hebben, maar ook bij “gewone  lessen” worden verschillende invalshoeken gebruikt.