banner
Passend onderwijs

Passend Onderwijs.

In samenwerking met de andere basisscholen uit de wijk proberen we zo veel mogelijk kinderen in onze eigen wijk naar school te laten gaan. Samen willen we zo sterk staan in de wijk dat 97% van de kinderen het onderwijs op onze scholen kan volgen. De overige kinderen zullen wij begeleiden naar voorzieningen in de stad en bij uitzondering naar specialistische hulp buiten Almere. De basisscholen hebben geanalyseerd wat er nodig is om dit doel te bereiken. Samen dragen zij via het zorgteam zorg voor de kinderen uit de wijk. De samenwerking met partners als logopedie, jeugdarts, bureau jeugdzorg en maatschappelijk werk worden geintensiveerd.

Klik hier voor schoolondersteuningsprofiel

right_image