banner
Hoe wij georganiseerd zijn

Onder 'onze school' hebt u al iets kunnen lezen over wat voor school wij zijn. Op deze pagina en de pagina's die u bereikt via het submenu aan de rechterkant, kunt u lezen over hoe onze school georganiseerd is.

Openbare school

Het Samenspel is een openbare school: de school is toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid naar geslacht, land van herkomst, godsdienst, levensbeschouwelijke opvattingen of inkomen. Wel is het belangrijk dat uw kind in staat is om het onderwijs op onze school goed te kunnen volgen. Het Samenspel telt ongeveer 325 kinderen, verdeeld over 14 groepen over twee locaties. De gevarieerde schoolpopulatie is een weerspiegeling van de buurt. De school wil ook graag deel uitmaken van de buurt. Meer informatie kunt u krijgen in de schoolgids.

Samenwerking met Kiekeboe/ Pierewiet

We hebben een zeer nauwe samenswerking met de peutergroepen van Kiekeboe / Pierewiet. wij vergaderen zeer regelmatig gezamenlijk met als resultaat dat de aansluiting van de programma's en de "warme" overdracht  sterk is. De overgang van de peutergroep  Pierewiet naar groep 1 van het Samenspel is  te vergelijken met een " normale" overgang van de ene naar de andere groep binnen het Samenspel. 

Verder werken we  in de groepen 1/ 2 met een combinatiegroep (heterogene groep), waarin 4-, 5- en 6-jarige kleuters zitten. Het leren “om elkaar te helpen en van elkaar te leren“ is voor ons een belangrijke beweegreden om hiervoor te kiezen. In de groepen 3 t/m 8 werken we meestal met jaargroepen. Indien daar aanleiding toe is vormen we echter ook combinatiegroepen.

Welke leerkracht voor welke groep staat, leest u hier.