banner
De toekomst van uw kind na Het Samenspel

Na acht jaren Samenspel komt voor uw kind het voortgezet onderwijs in zicht. We zijn er trots op dat onze kinderen het in het voortgezet onderwijs goed doen. In de rapportages die wij van Almeerse middelbare scholen ontvangen, zien we dat onze oud-leerlingen het goed volhouden op de middelbare school. Er zijn bijna geen "afstromers", kinderen die het middelbaar onderwijs vroegtijdig verlaten.

Onze school kent een zorgvuldige adviseringsprocedure waarbij de leerkrachten van de groepen 7, 8 en de Intern Begeleider betrokken zijn. Uiteraard bent u als ouder een belangrijke gesprekspartner in deze. Uit de statistieken blijkt dat onze advisering klopt met de examengegevens aan het het eind van het voortgezet onderwijs.

We durven daarom te zeggen dat we "het beste" van de kinderen boven kunnen halen. Dat betekent dat we uw kind een zo goed mogelijke startpositie kunnen geven in het voortgezet onderwijs. Dat dit voor het ene kind een plaatsing is op het Praktijkonderwijs en voor het andere een plaatsing op het Gymnasium, spreekt voor zich.

right_image